Zakład oczyszczania miasta

Przedmiotem działania jest:

- oczyszczanie ulic, placów, chodników;

- utrzymanie zimowe ulic, placów, chodników;

- utrzymanie zieleni miejskiej i ogrodowej;

- wywóz odpadów komunalnych i innych

Firma dysponuje parkiem maszynowym i sprzętem:

- zamiatarkami;

- śmieciarkami;

- ciągnikami;

- samochodami ciężarowymi;

- samochodami do wywozu kontenerów;

- podnośnikami koszowymi.

skontaktuj się z nami