Zasady segregacji odpadów

Segregując odpady, dzielimy je na: owanie odpadów na metal i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane. Co się kryje pod każdą z tych kategorii? Wyjaśniamy poniżej.

Niebieski na papier z napisem PAPIER

WRZUCAMY 
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Zielony na szkło z napisem SZKŁO

WRZUCAMY

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych

Żółty na tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe) z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych*
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)*
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików

*bez resztek żywności

Brązowy na odpady biodegradowalne i zielone z napisem BIO

WRZUCAMY

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew

Czarny z napisem ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE)

WRZUCAMY

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Np.:
- odpady kuchenne
- ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
- pieluchy i podpaski
- zatłuszczony papier
- rozbita szklanka
- ceramika

-----

Przypominamy również, że w Słubicach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego należy oddawać te śmieci, które nie pasują lub nie mieszczą do żadnego z powyższych pojemników. Są to w szczególności tzw. elektrośmieci, czyli wszystkie zużyte urządzenia zawierające układy elektroniczne, odpady gabarytowe (np. meble) i posegregowane odpady budowlane. Ponadto do pojemników nie należy wyrzucać baterii i przeterminowanych leków – baterie przyjmowane są w większości supermarketów i budynkach publicznych takich jak szkoły, urząd. Leki przyjmowane są w niektórych słubickich aptekach.

skontaktuj się z nami