Zakładanie oraz utrzymywanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zajmuje się:
- nasadzaniem roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty)
- pielęgnacją roślinności (plewienie, przycinanie, podlewanie)
- koszeniem traw

Więcej informacji pod nr tel. 95 758 27 62.

skontaktuj się z nami