Selektywna zbiórka odpadów

Segregacja surowców wtórnych jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Jest to inwestycja w przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. Segregacja odpadów, to sortowanie, czyli rozdzielanie odpadów wg materiału, z którego zostały wykonane. Najczęściej odpady segreguje się na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Segregację możemy rozpocząć już domach (jest to tzw. segregacja "u źródła"), wynosząc je później do pojemników przeznaczonych na poszczególne typu materiałów. Posegregowane materiały (tzw. surowce wtórne) zostają wykorzystane do produkcji nowych produktów.

Uwaga:
W przypadku braku odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji, możemy w dalszym ciągu segregować odpady dzięki służącym w tym celu specjalnym workom, które należy ustawiać koło zwykłych kontenerów. Worki kolorowe można nabyć nieodpłatnie w siedzibie firmy PUK Sp. z o.o. w Słubicach przy ul. Krótkiej 8.

Efekty segregacji
Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się bezpośrednio do:

  • odzysku surowców nadających się do ponownego przetworzenia i wykorzystania ich do produkcji nowych materiałów
  • zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko
  • zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, t. plastiki, aluminium
  • ograniczenia wydobycia surowców naturalnych, a tym samym degradacji środowiska naturalnego
  • zmniejszenia zużycia energii
  • ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • ograniczenia ilości powstających odpadów i ścieków przemysłowych

skontaktuj się z nami