Selektywna zbiórka odpadów

Segregacja surowców wtórnych jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Jest to inwestycja w przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. Segregacja odpadów, to sortowanie, czyli rozdzielanie odpadów wg materiału, z którego zostały wykonane. Najczęściej odpady segreguje się na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Segregację możemy rozpocząć już domach (jest to tzw. segregacja "u źródła"), wynosząc później posegregowane odpady do pojemników przeznaczonych do gromadzenia pdpadów komunalnych poszczególnego rodzaju, a w zabudowie jednorodzinnej odpady posegregowane gromadzone są i wystawiane przed posesję w oznaczonych workach danego koloru w zależności od rodzaju posegregowanych odpadów. Posegregowane materiały (tzw. surowce wtórne) zostają wykorzystane do produkcji nowych produktów.


Efekty segregacji
Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się bezpośrednio do:

  • odzysku surowców nadających się do ponownego przetworzenia i wykorzystania ich do produkcji nowych materiałów
  • zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko
  • zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, t. plastiki, aluminium
  • ograniczenia wydobycia surowców naturalnych, a tym samym degradacji środowiska naturalnego
  • zmniejszenia zużycia energii
  • ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • ograniczenia ilości powstających odpadów i ścieków przemysłowych

skontaktuj się z nami