Informacja dotycząca PSZOK

Informacja dla osób korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK, prosimy o przyjazd z dokumentem, z którego bedzie wynikało, że są one mieszkańcem Gminy Słubice. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem, w PSZOK nie przyjmujemy odpadów innych niż komunalne, czyli np. z dzialaności gospodarczej. Informujemy rownież, że PSZOK nie przyjmuje budowlanych materiałów izolacyjnych oraz papy. Szczegółowe informację o rodzajach przyjmowanych odpadów komunalnych w zakładce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, zlokalizowanego na terenie PUK Sp. z o.o. w Słubicach przy ul. Krótkiej 8. Punkt ten otwarty jest w poniedziałki, środy i soboty w godzinach od 7.00 do 18.00. Możecie tu Państwo przywieźć odpady do utylizacji, zwłaszcza te, które zalegają przy śmietnikach, a nie powinny się tam znaleźć, a mianowicie: gruz, gałęzie, opony oraz odpady wielkogabarytowe np. stare produkty AGD i meble (w przypadku kiedy termin ich wywozu wynikający z harmonogramu jest stosunkowo odległy).

UWAGA! Ważna informacja!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach uprzejmie prosi mieszkańców, którzy korzystają z Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów o zastosowanie się do poniżej opisanej procedury.

Przywożąc odpady posegregowane proszę zatrzymać się samochodem przy portierni przed wjazdem na teren zakładu. Pracownik podejdzie do Państwa  i wskaże miejsce gdzie podjedziecie Państwo samochodem w celu oddania posegregowanych odpadów. Odpady wrzućcie Państwo do pojemników przeznaczonych na dany odpad. Proszę, aby przywiezione na PSZOK odpady były już posegregowane, co ograniczy czas na ich oddanie.

CENNIK OPŁAT ZA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (PRZYDOMOWYCH SZAMB)

 1.     Opłata za odbiór 1 m3 nieczystości płynnych:

1)    na terenie miasta Słubice:

a) do 2 m3 162,00 zł brutto, (150,00 netto)

b) do 5 m3 231,12 zł brutto, (214,00 netto)

c) powyżej 5 m3 280,80 zł brutto, (260,00 netto)

2)    miejscowości: Drzecin, Kunowice, Nowy Lubusz:

a) do 2 m3 179,28 zł brutto, (166,00 netto)

b) do 5 m3 250,56 zł brutto, (232,00 netto)

                      c) powyżej 5 m3 291,60 zł brutto, (270,00 netto)

3)    miejscowości: Lisów, Nowe Biskupice, Pławidło, Świecko:

a) do 2 m3 199,80 zł brutto, (185,00 netto)

b) do 5 m3 280,80 zł brutto, (260,00 netto)

       c) powyżej 5 m3 319,68 zł brutto, (296,00 netto)

4)    miejscowości: Golice, Kunice, Rybocice, Stare Biskupice:

a) do 2 m3 216,00 zł brutto, (200,00 netto)

b) do 5 m3 291,60 zł brutto, (270,00 netto)

                             c) powyżej 5 m3 334,80 zł brutto. (310,00 netto)

skontaktuj się z nami