Informacja dotycząca PSZOK

Informacja dla osób korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK, prosimy o przyjazd z dokumentem, z którego bedzie wynikało, że są one mieszkańcem Gminy Słubice. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem, w PSZOK nie przyjmujemy odpadów innych niż komunalne, czyli np. z dzialaności gospodarczej. Informujemy rownież, że PSZOK nie przyjmuje budowlanych materiałów izolacyjnych oraz papy. Szczegółowe informację o rodzajach przyjmowanych odpadów komunalnych w zakładce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, zlokalizowanego na terenie PUK Sp. z o.o. w Słubicach przy ul. Krótkiej 8. Punkt ten otwarty jest w poniedziałki, środy i soboty w godzinach od 7.00 do 18.00. Możecie tu Państwo przywieźć odpady do utylizacji, zwłaszcza te, które zalegają przy śmietnikach, a nie powinny się tam znaleźć, a mianowicie: gruz, gałęzie, opony oraz odpady wielkogabarytowe np. stare produkty AGD i meble (w przypadku kiedy termin ich wywozu wynikający z harmonogramu jest stosunkowo odległy).

UWAGA! Ważna informacja!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach uprzejmie prosi mieszkańców, którzy korzystają z Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów o zastosowanie się do poniżej opisanej procedury.

Przywożąc odpady posegregowane proszę zatrzymać się samochodem przy portierni przed wjazdem na teren zakładu. Prosimy nie wysiadać z samochodu. Poczekajcie Państwo na pracownika. Kiedy pracownik podejdzie do samochodu, otwórzcie Państwo szybę samochodu. Pracownik komunikować się będzie z Państwem z określonej odległości. Zastosujcie się Państwo do poleceń pracownika, który wskaże Państwu miejsce gdzie podjedziecie Państwo samochodem w celu oddania posegregowanych odpadów. Odpady wrzućcie Państwo do pojemników przeznaczonych na dany odpad. Proszę, aby przywiezione na PSZOK odpady były już posegregowane, co ograniczy czas na ich oddanie.

skontaktuj się z nami