Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach od wielu lat zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, dba o czystość naszego miasta, oraz prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Do osiągania wyznaczonych celów Spółka angażuje cały swój potencjał i siły w postaci świetnie wyszkolonego personelu oraz taboru wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.

Nasza Spółka stale współpracuje ze spółką ZUO International Sp. z o.o. Korzystając z pomocy tej spółki chcemy dokonać szeregu znaczących zmian w sposobie składowania i odzyskiwania surowców wtórnych a także utylizacji i zagospodarowania innych odpadków produkując nawóz bioorganiczny. W porównaniu z firmami oferującymi zbliżone usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest najtańszą firmą w powiecie słubickim, gwarantującą wysoki poziom usług sprzątania miasta i odbioru nieczystości.
W "II edycji Konkursu Zbiórki Szkła Opakowanego" pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, firma REKAPOL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach za osiągnięcia w zakresie zaangażowania w rozwój systemu selektywnej zbiórki szklanych odpadów.
Podsumowując, PUK Sp. z o.o. w Słubicach to prężna i dynamicznie rozwijająca się Spółka stawiająca nacisk przede wszystkim na ochronę środowiska, dobro mieszkańca, unowocześnianie parku maszynowego, poprawę jakości wykonywanych usług. Powyższe inwestycje stawiają Spółkę na równi z najlepszymi zakładami oczyszczania miasta w Polsce.

skontaktuj się z nami