Petentów prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną i telefonicznie. Adres mailowy: pukslubice@op.pl, telefoniczny pod numerem telefonu: 95 758 27 62.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach to spółka prawa handlowego założona w 1996 roku. Spółkę zawiązało kilkadziesiąt osób i przedstawiciele Gminy Słubice. Podstawową działalnością założonej spółki były przede wszystkim usługi budowlane w szerokim tego słowa znaczeniu oraz.usługi z zakresu utrzymania czystosci, gospodarki odpadami i utrzymania zieleni. Na przestrzeni lat, spółka ograniczała swoją działalność w zakresie usług budowlanych, które obecnie nie są świadczone przez PUK Sp. z o.o. 

skontaktuj się z nami