Kontakt

Siedziba Spółki:
69-100 Słubice
ul. Krótka 8


Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Artur Smoleński

Obsługa przez sekretariat:
Tel. (95) 758 20 16

e-mail: pukslubice@op.pl
 

Nr wewnętrzne:

Gł. Księgowy Elżbieta Gniadek
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 23

 

Z-ca Gł. Księgowego Aleksandra Żabówka
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 21

 

Specjalista ds. Kancelaryjnych, Kadrowych i Płacowych Izabela Łapko
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 20


Sprawy związane z wywozem nieczystości, wynajmem sprzętu, pojemników, obsługi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów):

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

Przemysław Cichowicz

Majster Henryk Kos
Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 501 554 916

Sprawy związane ze sprzątaniem miasta, utrzymaniem zieleni, "Akcją Zima":

 

Kierownik Działu Sprzątania Mienia i Utrzymania Zieleni Józef Żabówka

Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 512 248 006
 

Uwaga:
Nie obsługujemy Składowiska Odpadów Komunalnych w Kunowicach

Nie obsługujemy targowiska miejskiego w Słubicach.

skontaktuj się z nami