Kontakt

Siedziba Spółki:
69-100 Słubice
ul. Krótka 8


Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Artur Smoleński

Obsługa przez sekretariat:
Tel. (95) 758 20 16

e-mail: pukslubice@op.pl
 

Nr wewnętrzne:

Gł. Księgowy Elżbieta Gniadek
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 23

 

Z-ca Gł. Księgowego Aleksandra Żabówka
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 21

 

Specjalista ds. Kancelaryjnych, Kadrowych i Płacowych Anna Ambrożuk
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 20


Sprawy związane z wywozem nieczystości, wynajmem sprzętu, pojemników, obsługi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów):

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami   Mariusz Olejniczak

Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 500 186 149

Majster Henryk Kos
Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 501 554 916

Sprawy związane ze sprzątaniem miasta, utrzymaniem zieleni, "Akcją Zima":

 

Kierownik Działu Sprzątania Mienia i Utrzymania Zieleni Józef Żabówka

Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 512 248 006
 

Uwaga:
Nie obsługujemy Składowiska Odpadów Komunalnych w Kunowicach

Nie obsługujemy targowiska miejskiego w Słubicach.

skontaktuj się z nami