Przedmioty działalności

- świadczenie usług usuwania, oraz gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych stałych i ciekłych, produkcyjnych i przemysłowych.

- świadczenie usług związanych z ochroną środowiska.

- administrowanie mieniem powierzonym.

- zakładanie oraz utrzymywanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

- świadczenie usług finansowo - księgowych

- wykonujemy usługi z uzyciem podnośnika koszowego do wysokości 26 metrów (tel. 95 7582762)Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawiera umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotami gospodarczymi (firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
Więcej informacji pod nr tel. (95) 758 27 62.

skontaktuj się z nami