Przedmioty działalności

- świadczenie usług usuwania, oraz gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych stałych i ciekłych, produkcyjnych i przemysłowych.

- świadczenie usług związanych z ochroną środowiska.

- administrowanie mieniem powierzonym.

- zakładanie oraz utrzymywanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

- świadczenie usług finansowo - księgowych

- wykonujemy usługi z uzyciem podnośnika koszowego do wysokości 26 metrów (tel. 95 7582762)

 

Przedmiotem działalności jest również:

- oczyszczanie ulic, placów, chodników;

- utrzymanie zimowe ulic, placów, chodników;

- utrzymanie zieleni miejskiej i ogrodowej;

- wywóz odpadów komunalnych i innych

Firma dysponuje parkiem maszynowym i sprzętem:

zamiatarkami;

- śmieciarkami;

- ciągnikami;

- samochodami ciężarowymi;

- samochodami do wywozu kontenerów;

- podnośnikami koszowymi.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawiera umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotami gospodarczymi (firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
Więcej informacji pod nr tel. (95) 758 27 62.

skontaktuj się z nami