selektywna zbiórka odpadów

Segregacja surowców wtórnych jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Jest to inwestycja w przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. Segregacja odpadów, to sortowanie, czyli rozdzielanie odpadów wg materiału, z którego zostały wykonane.

czytaj więcej...

zasady segregacji odpadów

Najczęściej odpady segreguje się na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Do gromadzenia odpadów segrgowanych przed ich służą: w zabudowie wielorodzinnej pojemniki, a w zabudowie jednorodzinnej worki. W zabudowie niezamieszkałej do gromadzenia odpadów segregowanych służą worki lub pojemniki, w zależności od złożonej przez właściciela deklaracji. Worki i pojemniki na odpady segregowane są odpowiednio oznaczone poprzez opis i właściwy dla danego rodzaju kolor. 

czytaj więcej...

harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  • z zabudowy jednorodzinnej Słubic i Kunowic
  • z zabudowy jednorodzinnej z terenów wiejskich
  • z zabudowy wielorodzinnej z terenu Słubic
  • wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużyte go sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zabudowy mieszkaniowej Słubic i Kunowic
czytaj więcej...

Petentów prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną i telefonicznie. Adres mailowy: pukslubice@op.pl, w zakresie odpadów i nieczystości płynnych odpadypuk@op.pl, telefoniczny pod numerem telefonu: 95 758 27 62.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach to spółka prawa handlowego założona w 1996 roku. Spółkę zawiązało 79 osób i przedstawiciele Gminy Słubice. Podstawową działalnością założonej spółki były przede wszystkim usługi budowlane w szerokim tego słowa znaczeniu oraz.usługi z zakresu utrzymania czystosci, gospodarki odpadami i utrzymania zieleni. Na przestrzeni lat, spółka ograniczała swoją działalność w zakresie usług budowlanych, które obecnie nie są świadczone przez PUK Sp. z o.o. 

skontaktuj się z nami