selektywna zbiórka odpadów

Segregacja surowców wtórnych jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Jest to inwestycja w przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. Segregacja odpadów, to sortowanie, czyli rozdzielanie odpadów wg materiału, z którego zostały wykonane.

czytaj więcej...

zasady segregacji odpadów

Najczęściej odpady segreguje się na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Segregację możemy rozpocząć już domach (jest to tzw. segregacja "u źródła"), wynosząc je później do pojemników przeznaczonych na poszczególne typu materiałów.

czytaj więcej...

harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  • z zabudowy jednorodzinnej Słubic i Kunowic
  • z zabudowy jednorodzinnej z terenów wiejskich
  • z zabudowy wielorodzinnej z terenu Słubic
  • wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużyte go sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zabudowy mieszkaniowej Słubic i Kunowic
czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach od wielu lat zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, dba o czystość naszego miasta, oraz prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Do osiągania wyznaczonych celów Spółka angażuje cały swój potencjał i siły w postaci świetnie wyszkolonego personelu oraz taboru wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.

Nasza Spółka stale współpracuje ze spółką ZUO International Sp. z o.o. Korzystając z pomocy tej spółki chcemy dokonać szeregu znaczących zmian w sposobie składowania i odzyskiwania surowców wtórnych a także utylizacji i zagospodarowania innych odpadków produkując nawóz bioorganiczny. W porównaniu z firmami oferującymi zbliżone usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest najtańszą firmą w powiecie słubickim, gwarantującą wysoki poziom usług sprzątania miasta i odbioru nieczystości.
W "II edycji Konkursu Zbiórki Szkła Opakowanego" pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, firma REKAPOL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach za osiągnięcia w zakresie zaangażowania w rozwój systemu selektywnej zbiórki szklanych odpadów.
Podsumowując, PUK Sp. z o.o. w Słubicach to prężna i dynamicznie rozwijająca się Spółka stawiająca nacisk przede wszystkim na ochronę środowiska, dobro mieszkańca, unowocześnianie parku maszynowego, poprawę jakości wykonywanych usług. Powyższe inwestycje stawiają Spółkę na równi z najlepszymi zakładami oczyszczania miasta w Polsce.

skontaktuj się z nami